Handelsbetingelser

Lethushandel.dk´s handelsbetingelser gælder for alle de ydelser og den rådgivning vi tilbyder vores kunder, med mindre andet aftales skriftligt.

Handelsbetingelserne dækker ydelser indgået mellem kunden og Lethushandel.dk, Bellisvænget 16, 6710 Esbjerg V, Tlf: 26710177, CVR 40904158.

Køberrådgivning, Skøde- og refusionsopgørelse m.v.

Lethushandel.dk´s ydelser og udførelse

En typisk sagsbehandling ved køb af bolig, vil typisk indeholde følgende ydelser:

  • Gennemgang og analyse af købsaftale samt ejendommens dokumenter
  • Rådgivning vedrørende behovet for ejerskifteforsikring og husforsikring
  • Udarbejdelse af forbeholds-/godkendelsesskrivelse
  • Udarbejdelse, tinglysning og ekspedition af skøde
  • Løbende korrespondance med ejendomsmægleren, dit samt sælgers pengeinstitut
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • Frigivelse af købesummen over for sælger samt afslutning af handlen

En tinglysning og skødeskrivning med refusionsopgørelse vil kun indeholde punkt 4 – 7.
En tinglysning og skødeskrivning uden refusionsopgørelse vil kun indeholde punkt 4,5 og 7.

Pris for ydelsen

Omkostninger/gebyrer og eventuelle udlæg relateret til sagen, herunder tinglysningsafgift til staten, betales af kunden udover salæret. Sager der indeholder udarbejdelse af skøde sælges som en samlet pakke inkl. tinglysningsafgift som Lethushandel.dk afregner med retten.

Alle priser oplyst på vores hjemmeside www.lethushandel.dk er inkl. moms.

De anførte priser på hjemmesiden omfatter en sædvanlig bolighandel og de dertilhørende arbejdsopgaver. Såfremt der måtte opstå specielle komplikationer som vil medføre yderlige arbejdsopgaver eller ekstraordinære arbejdstimer vil Lethushandel.dk tage kontakt til kunden for at aftale om Lethushandel.dk skal påbegynde ekstraordinært arbejde mod et øget salær. Vi påbegynder aldrig ekstraordinært arbejde uden forudgående tilladelse fra kunden.

Såfremt en bolighandel bortfalder ved rådgivning af køb af bolig, vil Lethushandel.dk ikke opkræve noget salær. Evt. udlæg, gebyrer mv. vil dog kræves betalt af kunden. Tilbuddet gælder kun første handel og ikke skødeekspeditioner. Ved flere bortfaldne handler vil vi opkræve vores rådgivningshonorar som fremgår af prislisten. Tilbuddet gælder ikke budrunder, handler betinget af eget salg.

Lethushandel.dk vil normalt fakturere kunden i forbindelse med signeringen af skødet i køb af bolig.
Betalingsbetingelserne er 3 hverdage fra fakturadatoen.

Honoraret dækker ikke over tinglysningsafgifter i forbindelse med tinglysning af skøde.

Når aftalen med Lethushandel.dk accepteres, giver du Lethushandel.dk lov til at gå i gang med opgaven, inden fortrydelsesretten på 14 dage er udløbet. Samtidig accepterer du at aftalen mellem køber og Lethushandel.dk ikke kan fortrydes, efter opgaven er påbegyndt.

1. Depositum
Som kunde hos Lethushandel.dk bedes du indbetale et depositum som sikkerhed. Dette beløb er med til at dække de udgifter der måtte være i løbet af sagsbehandlingen, eksempelvis udgifter til myndigheder og tinglysning. Sagsbehandlingen vil ikke blive gennemført før der er indbetalt depositum. Du vil få oplyst beløb og konto nr. i ordrebekræftelsen.

2. Forbehold
Lethushandel.dk forbeholder sig retten til ikke at påtage sig en opgave, hvor sagen må betegnes som værende af særlig indviklet karakter. I sådan et tilfælde udformer vi gerne et tilbud svarende til opgavens omfang. Pakkerne/ydelserne kan ikke anvendes ved køb af landbrugs- eller erhvervsejendom.

Ved sager, hvor der forligger en interessekonflikt fra vores side, vil vi afstå fra sagen.

3. Identitetsoplysninger

Lethushandel.dk arbejder med handler der kræver, at vi modtager identitetsoplysninger om alle vores kunder. Vi skal have oplyst kundens fulde navn, adresse og CPR-nr. før vi påbegynder sagen. Oplysningerne bliver selvfølgelig behandlet efter reglerne i GDPR.

4. Fortrolighedspolitik

Hos Lethushandel.dk har vi tavshedspligt overfor vores kunder. Alle oplysninger vi modtager fra vores kunder bliver behandlet fortroligt, og udleveres ikke til tredjepart. De oplysninger vi beder om fra vores kunder bruges udelukkende i sagsbehandlingen.

Alle kundedata og sagsakter opbevares i fem år efter sagen afsluttes. Dette gælder for digitale data såvel som fysisk materiale. Efter de fem år bliver oplysningerne destrueret.

5. Klager
Opstår der en uenighed mellem kunden og Lethushandel.dk, vil vi forsøge at løse denne uenighed bedst muligt. Kan der ikke opnås enighed omkring tvisten, kan tvisten løses ved dansk ret.

6. Lovvalg og værneting
Tvister mellem en kunde og Lethushandel.dk skal løses efter dansk ret ved den relevante domstol.

7. Forsikringsoplysninger
Lethushandel.dk forbeholder sig ret til at afslå en sag såfremt denne skulle vise sig at ligge uden for vores normale kompetenceområde. Såfremt vi afslår en sag, giver vi besked hurtigst muligt.

Lethushandel.dk yder ikke rådgivning om købesummens rimelighed og evt. finansiering heraf, skattemæssige forhold, anvendelighed af ejendommen og lignende.

Hvis der i forbindelse med overtagelse af ejendommen skulle vise sig at være en eller flere mangler ved ejendommen vil Lethushandel.dk hjælpe med at sende en indledende skrivelse indeholdende dit krav til sælger. Hvis denne skrivelse ikke løser problemerne og det udvikler sig til en decideret retssag mod sælger kan Lethushandel.dk ikke hjælpe med dette.

Lethushandel.dk vil altid anbefale at køber anvender en byggesagkyndig til en uvildig gennemgang af ejendommen samt modtage tilbud fra et uvildigt forsikringsselskab på husforsikring og ejerskifteforsikring. Ligeledes anbefales det kraftigt at søge finansiel rådgivning vedrørende finansiering ved køb af ejendom og provenuberegning.

Lethushandel.dk er ansvarsforsikret hos HDI Danmark, dette er din sikkerhed hvis Lethushandel.dk skulle lave fejl i forbindelse med ejendomshandel.

8. Forbehold
Hvis Lethushandel.dk ikke har udført rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af skøde og refusionsopgørelsen, men udelukkende har rådgivet ud fra den købsaftale køber og sælger internt har indgået, berigtiger Lethushandel.dk derfor udelukkende handlen ud fra en allerede indgået aftale, og er ikke ansvarlig for de fejl og mangler der måtte være i aftalegrundlaget.