Jura

Køberrådgivning kan udføres af alle. Det er dog et krav at aftalen indgås skriftelig, at man oplyser hvilken uddannelsesmæssige baggrund rådgiver har, og hvilken forsikringsdækning rådgiveren har.

Kontakt Lethushandel og du vil blive kontaktet snarest.

Du kan i om få svar på spørgsmålene i lethushandel.dk.

Lov om juridisk rådgivning
regulerer erhverv der driver virksomhed med rådgivning af overvejende juridisk karakter.

Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v.
regulerer erhvervet som beskikket bygningssagkyndig samt disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
beskriver de nærmere bestemmelser for nævnets virke.

Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen
beskriver de nærmere bestemmelser om erhvervet som beskikket bygningssagkyndig og kravene til bygningsgennemgang og indberetning af tilstandsrapporter.

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen
beskriver de nærmere bestemmelser om udarbejdelse af elinstallationsrapporter.

Lov om revision af huseftersynsordningen
beskriver de nye ændringer til tilstandsrapporten og trådte i kraft den 1. maj 2012.

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
regulerer bl.a. forhold omkring udarbejdelse af tilstandsrapporter.

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen)
regulerer bl.a. reglerne for, hvordan tilstandsrapporter kan rekvireres.

Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom
regulerer dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer

Tinglysningsafgiftsloven
regulerer reglerne om tinglysningsafgifter.