Testamente og samejeoverenskomst

Når man skal købe fast ejendom er købsaftalen selvfølgelig en vigtig del af handlen, men en lige så vigtig ting er, at sikre sig mod det der kan ske i fremtiden, også selvom det ikke er det, man har fokus på i en købssituation.

At tænke på skilsmisse, dødsfald eller demens er ofte ikke det der kommer først for, når man køber et hus, men det er en vigtig del af det.

Samejeoverenskomst

Hvis man ikke er gift, når man køber ejendom.

Aftalen gennemgår, hvad der skal ske, hvis ikke man vil eje huset sammen længere. Det kan virke nemt at blive enige om, når man er gode venner. Men det kan være mere svært, hvis eller når man går fra hinanden at blive enige om, hvem der har forkøbsret og kan bo i huset, indtil det bliver solgt – eller hvad man gør, hvis man ikke kan blive enige.

Et eksempel kan være, at et par skyder forskellige beløb i et huskøbet, og hvis de så går fra hinanden igen, og skal sælge huset, fordeles pengene ligeligt, så den person, der har skudt mest ind, reelt taber penge.

Kontakt lethushandel for at høre hvad i kan gøre for at sikre jeres fremtid. Prisen for at få lavet en samejeoverenskomst ved lethushandel.dk er 1.900 kr.

Ægtepagt

Hvis man er gift, når man køber ejendom.

I det øjeblik, man gifter sig, får man automatisk formuefælleskab. Ved huskøb betyder det, at hvis en ægtefælle har skudt flere penge i boligen end den anden, er det en god ide at lave en ægtepagt.

Ægtepagter kan udarbejdes på mange måder, så det dækker lige jeres behov. Det kan også dække meget andet end huskøb. Man bør overveje det, hvis den ene eksempelvis har gæld eller egen virksomhed.

Kontakt lethushandel for at høre hvordan vi laver det, så det passer til jeres behov. Prisen for at få lavet en ægtepagt ved lethushandel.dk er 1.900 kr.

Testamente

Noget alle bør lave

Arv fordeles efter meget klare regler, når en person dør. De regler kan sætte de efterladte i en svær situation. Hvis den afdøde har børn, arver de, eller eventuelt børnebørn. Har man hverken børn eller børnebørn, er det den afdødes forældre, der arver.

Det betyder, at den efterladte, uanset om man er gift eller ej, vil stå i en situation, hvor den afdødes børn eller svigerforældre arver enten halvdelen eller hele den afdødes andel i huset. Den afdødes forældre må ikke give andelen i huset videre til efterladtes samlever. Så man skal købe børnene ud af huset eller eje det sammen med dem. Samtidig skal børn under 18 år købes ud af huset kontant, for at den efterladte kan beholde huset.

Hvis ikke man kan betale sine umyndige børn ud af huset, skal huset sælges, så børnene kan få deres arv sat ind på en lukket konto. Det kan undgås, hvis man får lavet testamente, for der kan man testamentere op til 87,5 pct af ens ejerandel i huset til sin partner. På den måde, skal den efterladte kun betale børn 12,5 pct. af den afdødes andel, og det kan man som regel med livsforsikringer eller pension.

Kontakt lethushandel for at høre hvordan vi laver det, så det passer til jeres behov. Prisen for at få lavet et testamente ved lethushandel.dk er 1.700 kr.

Børnestestamente

Skulle det ulykkelige ske at begge forældre går bort, er det statsforvaltningen der bestemmer hvem der fremover skal have forældremyndighederne over barnet/børnene.

Med et børnetestamente kan man tilkendegive hvem der skal have forældremyndigheden over barnet/børnene, statsforvaltningen vil følge ens ønsker, med mindre forholdene konkret taler imod.

Lethushandel.dk anbefaler at et børnetestamente laves sammen med et testamente og underskrives for en notar. Notaren opbevarer en kopi og sender den til statsforvaltningen hvis det skulle blive nødvendigt.  Prisen for at få lavet et børnetestamente ved lethushandel.dk er 500 kr.

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt blev indført i september 2017. Det er en ny mulighed, men der er ikke mange der tænker over den, når de køber hus. En fremtidsfuldmagt giver pårørende fuldmagt til at træffe beslutninger, hvis man bliver ramt af bestemte sygdomme eller situationer, der gør en ude af stand til at træffe beslutninger.

Hvis man eksempelvis ejer en villa sammen med en person, der er blevet dement, så vil man måske gerne sælge huset eller leje det ud. Men det kræver en tilladelse fra Statsforvaltningen, hvis ikke du har en fremtidsfuldmagt. Statsforvaltningen har en sagsbehandlingstid på op til et halvt år, og det er lang tid at vente.

Kontakt lethushandel for at høre hvordan vi laver det, så det passer til jeres behov. Prisen for at få lavet en fremtidsfuldmagt ved lethushandel.dk er 700 kr.